Банківські реквізити Карта сайта
Ваше місто:
Відділення Банкомати
Автокредитування Головна

Автокредитування

 АТ "БАНК ЗОЛОТі ВОРОТА" пропонує кредити на придбання автотранспорту

Переваги автокредитування в АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА":
1. Легкість оформлення
2. Високий рівень обслуговування
3. Можливість придбання авто у будь-якого автоділера
4. Оперативне прийняття рішень 
Перелік документів необхідних для отримання кредиту:
 • Рахунок фактури
 • Договір купівлі-продажу. Разом з копіями будь яких документів необхіжно надати оригінали (ОБОВ'ЯЗКОВО).
Перелік документів не є вичерпним.
Уразі необхідності кредитний експерт може запитати інші документи. 


Мета кредитування:
Придбання нового автомобіля (далі АВТО) у офіційних продавців (автосалони, автоділери і тому подібне).

Вид кредитної операції:
Строковий кредит

Валюта кредиту
Гривня

Вид забезпечення:
Застава придбаного автомобіляСтрахування **:
Страхування автомобіля здійснюється на умовах повного КАСКО на користь банку страховими компаніями, акредитованими банком.

Спосіб видачі кредиту:
шляхом перерахування коштів з позикового рахунку по вказаним позичальником реквізитам.   Обов'язковим є контроль за вступом кредитних засобів продавцеві автомобіля.

Періодичність погашення кредиту і відсотків по ньому:
 • Кредит – щомісячно рівними долями
 • Відсотки – щомісячно

Спосіб оплати відсотків і повернення кредиту
Повернення кредиту і оплата відсотків здійснюється в розмірах і в терміни, визначені кредитним договором дорогою:
 • внесення готівки до каси банку;
 • безготівкового перерахування коштів;
 • договірного списання з поточного / карткового рахунку позичальника.

Штрафні санкції:
Згідно умов кредитного договору

Орган, уповноважений приймати рішення про надання кредиту:
 • Кредитний комітет Банку
 • Правління Банку.

Дострокове погашення кредиту:
Можливо без обмежень.

Комісія за дострокове погашення кредиту:
Відсутня

Додаткові умови:
 • Внесення даних про заставу транспортного засобу в Державний реєстр тих, що обтяжили рухомого майна (ГРОДІ) після укладення договору застави - обов'язково;
 • Відмітка “Кредит АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” (або іншого вмісту, що перешкоджає відчуженню АВТО без згоди Банку) в постійному технічному паспорті - бажано;
 • Вартість автотранспортного засобу має бути вказана в договорі купівлі-продажу і рахунку-фактурі - обов'язково.

Поручительство:
Обов'язковою умовою надання кредиту є поручительство фізичної особи: - якщо позичальник офіційно одружений / заміжня або полягає в цивільному браку (згідно анкетних даних), то необхідне поручительство дружини/мужа, інакше поручительство платоспроможної особи (окрім дружини/чоловіка позичальника).

Період страхування – оформляється договір строком на 12 місяців, з подальшим переоформленням на наступний страховий період. Страховий період відповідає терміну кредитування.  Страхове покриття – ризики, які приймаються Страховиком на період страхування.

Ризики, що підлягають страхуванню, – повне КАСЬКО:
 • Пошкодження або знищення транспортного засобу або його частин (в т.ч. фар, дзеркал, стекол) унаслідок дорожньо-транспортного випадку (ДТП);
 • Угон транспортного засобу; крадіжка, пошкодження або знищення його частин, деталей, приладів і пристосувань, викликані протиправними діями третіх осіб (ПДТЛ);
 • Пошкодження або знищення транспортного засобу унаслідок стихійних лих; падіння тіл космічного походження, апаратів, що літають, і їх частин (уламків), дерев і інших предметів; напад тварин;

Страховий тариф встановлюється залежно від типа, марки, вартості автотранспортного засобу і розміру вибраної клієнтом франшизи. Вигодонабувачем  за договором страхування виступає Банк. Витрати за договором страхування (оплату страхової премії) несе Позичальник (заставник).


Інформаційний центр 0-800-501-289