Банківські реквізити Карта сайта
Ваше місто:
Відділення Банкомати
Операції з векселями Головна

Операції з векселями

АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» надає всі види послуг з простими та переказними векселями, передбачені діючим законодавством України:
 купівля-продаж за дорученням клієнтів;
 авалювання (прийняття зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб у разі неоплати векселя платником у строк або, якщо немає змоги одержати платіж за векселем у строк);
 урахування (придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі);
 інкасування (здійснення банком за дорученням векселедержателя операції з векселем з метою одержання платежу)
 доміциляція (призначення за векселем особливого місця платежу, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем, шляхом проставлення доміциляційної формули)
 зберігання (здійснення банком за дорученням, від імені та за рахунок векселедержателя операцій з векселями відповідно до одержаних від нього інструкцій, а саме: схов, передавання оригіналу векселя законному векселедержателю копії векселя, передавання примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя та передавання оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі за умов, зазначених векселедержателем)

Додаткову інформацію можна отримати в Управлінні цінних паперів АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»

Контакти:
61166, м. Харків, просп. Леніна, 36
Телефон/факс +38 057 719 49 87
bank@goldengate.kharkov.ua
Інформаційний центр 0-800-501-289