Банківські реквізити Карта сайта
Ваше місто:
Відділення Банкомати
Депозитарні послуги Головна

Депозитарні послуги

АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» на підставі отриманих від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ліцензій здійснює депозитарну діяльність, а саме:
-
депозитарну діяльність депозитарної установи;
- діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування.
Своїм клієнтам Банк надає наступні депозитарні послуги:
-  депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів;
- обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування;
- інформаційні та консультаційні послуги з питань обліку прав власності на цінні папери в депозитарній системі;
- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законодавством.

Контакти:
61166, м. Харків, просп. Леніна, 36
Телефон/факс +38 057 751 82 40
Начальник відділу обслуговування рахунків в цінних паперах Кисіль Наталія Миколаївна
kisil@goldengate.kharkov.ua
Інформаційний центр 0-800-501-289