Банківські реквізити Карта сайта
Ваше місто:
Відділення Банкомати
Послуги з купівлі-продажу... Головна

Послуги з купівлі-продажу цінних паперів

На підставі отриманих від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ліцензій АТ “БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА” здійснює наступні види діяльності

Дилерська діяльність - укладення банком цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу (ліцензія).
Основною метою ділерської діяльності є проведення Банком операцій з купівлі-продажу цінних паперів та забезпечення реалізації найдохідніших фінансових інвестицій для чого здійснюється формування портфеля цінних паперів, який би відповідав вимогам банка як за дохідністю, так і за ризикованістю. Вкладення банком коштів у цінні папери диверсифікує його активи, що підвищує стабільність банку.

Брокерська діяльність - укладення банком цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи (ліцензія).
Операції з брокерської діяльність відносяться до комісійних операцій банку на ринку цінних паперів та здійснюються з метою надання клієнтам банку послуг з купівлі-продажу цінних паперів. Зважена тарифна політика сприяє плідній співпраці між банком та його клієнтами.

Андеррайтинг - розміщення цінних паперів банком за дорученням, від імені та за рахунок емітента (ліцензія).
Практично всі підприємства та організації незалежно від форми власності і організаційно-правової форми, а також галузевої спрямованості, для розвитку свого бізнесу потребують залучення зовнішніх джерел фінансування. Найчастіше найбільш розповсюдженими джерелами зовнішнього фінансування є позичковий та акціонерний капітал.
У разі прийняття рішення щодо випуску цінних паперів, емітент має право звернутися до андеррайтера, який може професійно виконати цілий ряд функцій, одні з яких:
 підготовка емісії цінних паперів;
 розміщення цінних паперів;
 супроводження цінних паперів на вторинному ринку;
 консультаційні послуги.


Контакти:
61166, м. Харків, просп. Леніна, 36
Телефон/факс +38 057 719 49 87
Начальник інвестиційного відділу Уваров Юрій Миколайович
uvarov@goldengate.kharkov.ua
Інформаційний центр 0-800-501-289