Банківські реквізити Карта сайта
Ваше місто:
Відділення Банкомати
Кредити Корпоративний бізнес Головна

Кредити

Умови кредитування:

Можлива сума кредиту:
від 1000,00 - 100 000,00 грн. (або еквівалент у іншій валюті)

Строк, на який кредит може бути одержаний:
Від 1 дня до 2 років.

Мета, для якої кредит може бути використаний:
Споживчі цілі (або будь-які цілі, не заборонені чинним законодавством України)

Форми та види забезпечення кредиту - застава, гарантія, поручительство, а саме:
 • застава майнових прав на депозит та іменні депозитні сертифікати
 • застава нерухомого майна, що відноситься до житлового фонду 
 • застава майнових прав на нерухомість, що буде збудовано
 • застава іншого нерухомого майна
 • застава транспортних засобів, застава готової продукції 
 • застава товарів в обороті
 • застава іншого рухомого майна (без транспортних засобів),
 • застава банківських металів 
 • застава дорогоцінних металів

 • гарантії Кабінету міністрів України
 • гарантії Національного банку України
 • гарантії міжнародних банків і банків «інвестиційного класу»
 • гарантії інших банків України

 • поручительство фізичної особи
 • поручительство юридичної особи тощо.

Необхідність здійснення оцінки заставного майна, ким має здійснюватись оцінка, вартість оцінки:
Якщо така оцінка буде необхідною, то вона здійснюється експертом відділу по роботі із заставним майном Банку безкоштовно

Наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, у т.ч. між зобов`язанннями споживача:
Строковий кредит – цільове фінансування, обмежене визначеним терміном, по закінченню якого повинно відбутися повне погашення кредиту та процентів/комісій. Такий кредит може передбачати графік вибірки кредиту та графік погашення кредиту.

Кредитна лінія - цільове кредитування з використанням суми кредиту частинами протягом періоду часу, визначеного договором.
У доповнення до суми відсотків на розмір використовуваної кредитної лінії та комісії за надання кредитної лінії (та/або траншів у рамках лінії). Банк може вимагати від Клієнта комісійну винагороду за зобов'язання на суму невикористаної кредитної лінії.
Кредитна лінія використовується для фінансування потреб Позичальника з можливістю неодноразового використання коштів у межах ліміту.

Відновлювальна кредитна лінія – кредитна лінія, у рамках якої надається неодноразово поновлюваний кредит в межах встановленого ліміту заборгованості і терміну погашення без додаткових спеціальних переговорів між Банком та Позичальником.

Невідновлювальна кредитна лінія - кредитна лінія, у рамках якої кредит надається Позичальнику в установлений кредитним договором період, загальною сумою не більшою, ніж встановлений ліміт.

Овердрафт – це короткостроковий кредит, що надається власникові банківської платіжної картки у випадку, якщо залишку коштів на його картковому рахунку недостатньо для розрахунків за операцією, що здійснюється з використанням платіжної картки. Овердрафт надається на умовах обов'язкового погашення суми заборгованості й сплати нарахованих відсотків та комісійної винагороди (якщо комісія передбачена відповідним договором) за списання грошових коштів з карткового рахунку в межах ліміту овердрафту у розмірі, передбаченому відповідним договором (про надання овердрафту).

Інформаційний центр 0-800-501-289