Банківські реквізити Карта сайта
Ваше місто:
Відділення Банкомати
Міжнародні розрахунки та ... Корпоративний бізнес Головна

Міжнародні розрахунки та документарні операції

Банк здійснює міжнародні розрахунки у формі банківських переказів, а також за допомогою документарних акредитивів.


Міжнародні розрахунки у формі банківського переказу

Здійснюються на підставі платіжних доручень і документів, передбачених чинним законодавством для забезпечення торгівельних, неторгівельних операцій і операцій руху капіталу. Розрахунки Банк проводить за допомогою системи S.w.i.f.t., яка є найбільш надійною, швидкою і сучасною системою міжбанківських комунікацій. 


Міжнародні розрахунки у формі документарних акредитивів

Розрахунки з використанням документарних акредитивів здійснюються з метою мінімізації ризиків при здійсненні експортно-імпортних операцій клієнтів.
Акредитивом є зобов'язання банку виплатити експортерові за рахунок імпортера певну суму в погодженій валюті, якщо експортер надасть в банк передбачені в акредитиві документи у встановлений термін.  Документарний акредитив широко використовується в зовнішньоторговельних розрахунках по всьому світу як надійний і гнучкий платіжний інструмент, який може задовольнити як імпортера, так і експортера, оскільки практично будь-які його умови можна оперативно змінити за згодою сторін.

Також Банк надає і обслуговує банківські гарантії у сфері міжнародних розрахунків.
Інформаційний центр 0-800-501-289