Банківські реквізити Карта сайта
Ваше місто:
Відділення Банкомати
скликання Загальних ... Новини Прес - служба Головна

скликання Загальних зборів акціонерів Банку

14.03.2011
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА"
повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів Банку,
які відбудуться 14 квітня 2011 р. о 16-00
за адресою: м. Харків, пр. Леніна, буд. 36, 4 поверх, зал засідань
Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться з 15-20 до 15-50 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку - 08 квітня 2010 року.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" за 2010 рік.
3. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора за 2010 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Банку за 2010 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків за 2010 рік.
6. Визначення стратегії та основних напрямків діяльності Банку на 2011-2012 роки.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у Загальних зборах, засвідчену згідно з чинним законодавством України.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у приміщенні АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", у робочі дні, з 9-00 до 17-30, відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є В. о. Голови Правління АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" Штагер В. І.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатися до заступника начальника відділу випуску ЦП банку Солодовник І.В. за тел. (057) 751-82-40.
Правління АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА"
Інформаційний центр 0-800-501-289